BSO

Sinds enkele jaren bieden onze scholen de mogelijkheid voor buitenschoolse opvang (BSO). De organisatie daarvan is door de stichting Openbaar Basisonderwijs Harlingen uitbesteed aan de Stichting Kinderopvang Friesland. De mogelijkheden voor BSO zijn niet op alle scholen hetzelfde. Enkele mogelijkheden zijn:

* Voor- en naschoolse opvang (meestal in of nabij de school)

* Tussenschoolse opvang (in de eigen school)Dit is niet van toepassing op obs ’t Wad aangezien daar wordt gewerkt met een continurooster

* Vakantieopvang (meestal in of nabij de school)

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de Stichting Kinderopvang Friesland. (Telefonisch op nummer 0517-380680 of via de website: www.kinderopvangfriesland.nl).  Een informatiefolder  is op de scholen verkrijgbaar.

Sinds enkele jaren bieden onze scholen de mogelijkheid voor buitenschoolse opvang (BSO). De organisatie daarvan is door de gemeente Harlingen uitbesteed aan de Stichting Kinderopvang Friesland. De mogelijkheden voor BSO zijn niet op alle scholen hetzelfde. Enkele mogelijkheden zijn:

* Voor- en naschoolse opvang (meestal in of nabij de school)
* Tussenschoolse opvang (in de eigen school)
* Vakantieopvang (meestal in of nabij de school)

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de Stichting Kinderopvang Friesland. (Telefonisch op nummer 0517-380680 of via de website: www.kinderopvangfriesland.nl).  Een informatiefolder  is op de scholen verkrijgbaar.